Европроекти

Европейски програми за финансиране – моя опит

Европроекти
Европроекти

Съществуват голям брой европейски програми за финансиране, които имат за цел да подпомогнат развитието на икономиките в страните-членки на Европейския съюз. Една от тях е европейската програма за финансиране на малкия и средния бизнес.

Основна цел на европейските програми за финансиране

Основната цел на европейската програма за финансиране на малкия и средния бизнес е да съдейства за растежа, развитието и подобряване на конкурентноспосоността на малките и средни предприятия. Финансовата субсидия, която може да се получи е в размер до 50% от общия разход за консултантска услуга. Все пак цената не може да надвишава 9000€ за единичен проект.

Професионални консултанти оказват помощ към собственици на предприятия в следните сфери:

 • Маркетинг;
 • Търсене на партньори и инвеститори;
 • Анализ и подбор на професионално обурудване в дадената област;
 • Подобряване на управленската и организационна структура;
 • Изготвяне на бизнес планове;
 • Подобряване на системата ви за финансово-счетоводни дейности;
 • Подготовка на системи, които следят контрола на качество (като ISO).

Това са част от услугите, за които предприятия може да получи съвети при оформянето на бизнес проект. Много важно е всеки един проект да отговаря точно на нуждите на едно предприятие. Задължително трябва да се знае, че не се предоставя финансиране за правни и одиторски услуги.

Условията, на които всеки трябва да отговаря за да получи финансиране са следните:

 • Да сте малка или средна фирма, която е в стопански сектор с изключение на тези в селското стопанство, строително-ремотни дейности, военна индустрия, тютюнопроизводство, банковото дело и контрол, хазарт и управлението на недвижими имоти;
 • Трябва задължително да сте фирма, предприятие или организация, която съществува от най-малко две години;
 • Броят на вашите работници да варира между 15 и 250 служители/работници;
 • Да сте частна фирма, която е с български мажоритарен собственик;
 • Да сте фирма занимаваща се с производство на строителни материали, хранително-вкусова промишленост, фирма, която се занимава с търговия или работи в сферата на услугите.

Posted

in

by

Tags:

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *