За избора на домоуправител


За да се избере домоуправител на кооперацията или входа е необходимо да се свика общо събрание на собствениците и да се проведе избора. Това е човекът, който трябва да поеме всички задължения, които се отнасят до общата собственост. За това е нужно много свободно време, което не всякога се намира. По тази причина често избор на подходящ човек за управляване на общата собственост не може да се намери.

Домоуправителят трябва да познава закона за етажната собственост, което ще му позволи свободно да се занимава с различните задължения. Той отговаря за поддържане реда и чистотата във входа. Стълбището и мазето трябва да са чисти и осветени. Асансьорът да бъде винаги изправен, да му се правят месечните технически прегледи. Да се следи изпълнението на договора с фирмата за поддръжка на асансьори.

Относно спазването на правилника за вътрешния ред той трябва понякога да влиза в разправии с някои недобросъвестни съседи, което е една от причините да няма желаещ за тази длъжност. Трябва да се има предвид, че не се гласува заплащане, ако има то е символично.

Водене на домовата книга, намиране чистач за входа, смяна на щрангове, поставяне на нова дограма, ремонт на покрива – това са много задачи и натоварването често идва в повече. Наред с всичко това трябва редовно да се плащат общите сметки за ток, вода и отопление. Когато се налага събиране на пари за уреждане на общи сметки започват големите проблеми. Винаги ще се намери някой, който не е съгласен да плаща и това затруднява изпълнението на задълженията.

За да се започне ремонт на някоя обща част е решение на общото събрание, което се свиква от домоуправителя. Решава се и за последователността на ремонтите, намиране на фирми за изпълнение, а домоуправителя наблюдава и приема ремонта, заплаща услугата и отчита всички приходни и разходни документи.

В последните години на пазара на труда се яви нова професия – професионален домоуправител. При липса на желаещи от входа да се заемат с тази работа, може да се вземе решение на общото събрание за ползване на професионално управление на общата собственост. Услугата не е скъпа и е в зависимост от пакета услуги, които желаят собствениците.


Posted

in

by

Tags:

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *