кредит за теб до минути

Какви са отговорностите на ипотечния гарант?

кредит за теб до минутиПоръчителят на ипотечен кредит е лицето, което ще отговаря за дълга на титуляря на кредита в случай на неплащане. Това означава да рискува настоящи и бъдещи активи без никакви права.

Факт е, че поръчителят отговаря не само със заплатата си, когато банката не е в състояние да събере вноските си от притежателя на ипотечния кредит. Неговата отговорност е абсолютно същата като тази на последния, т.е. той отговаря за целия дълг, дори ако финансовата институция пожелае това.

Съществува обаче и друга фигура, а именно тази на ипотекарния длъжник, който не е длъжник. В този случай поръчителят ще предостави като обезпечение част от собственото си жилище, ако то не е ипотекирано. Въпреки че това не би ви позволило да продадете жилището си, то ограничава отговорността, тъй като банката ще поиска само ипотекираната част от имота, а не целия.

Как да избегнем фигурата на поръчителя?

Фигурата на поръчителя изисква голяма отговорност и е свързана с риск за настоящите и бъдещите активи на лицето, което отговаря за нея. Представянето на тази фигура означава включване на друго лице в банковата операция и е свързано с упражняване на доверие. Поради тази причина в повечето случаи поръчителите се оказват родителите. Това обаче е рискова опция и в някои случаи може да бъде избегната:

1.Възраст

Възрастта е един от най-важните фактори, които финансовите институции вземат предвид при отпускането на ипотечен кредит. Като цяло най-добрите профили са на възраст между 35 и 45 години, тъй като те са тези, които са в най-добро икономическо положение.

2.Размер на кредита

Стига профилът на клиента да е подходящ за структурата, ако той/тя поиска до 80 % от размера на оценката или покупната стойност на имота, няма да се налага да представя гаранция.

3.Стабилен доход и работа

Ако клиентът може да представи достатъчен доход за изплащане на вноските по ипотеката и освен това има безсрочен трудов договор, няма да е необходима допълнителна гаранция.

4.Трудов стаж за самостоятелно заети лица

Ако кандидатът е самостоятелно заето лице, се препоръчва той/тя да е упражнявал/а дейност в продължение на няколко години, за да осигури на банката по-голяма стабилност на работата.

5.Договорни продукти

Избягването на фигурата на поръчителя може да бъде възможно в някои случаи, ако в юридическото лице се договорят допълнителни продукти, като например застраховка “Живот”, кредитна карта или застраховка на дома.


Posted

in

by

Tags:

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *