Month: July 2014

  • Европейски програми за финансиране – моя опит

    Европейски програми за финансиране – моя опит

    Съществуват голям брой европейски програми за финансиране, които имат за цел да подпомогнат развитието на икономиките в страните-членки на Европейския съюз. Една от тях е европейската програма за финансиране на малкия и средния бизнес. Основна цел на европейските програми за финансиране Основната цел на европейската програма за финансиране на малкия и средния бизнес е да…