Month: September 2016

  • Кредисимо ми дадоха заем без поръчител

    Кредисимо ми дадоха заем без поръчител

    Знаете, че всеки от нас понякога има нужда от спешни пари. Често се случва така, че заплатата се бави или пък се случва така, че се появяват непредвидени разходи. Това налага да разполагаме с пари. А в случай, че нямаме такива, трябва задължително да имаме наръч с хартия, която да докаже доходите ни. Налага се…