Month: October 2021

  • Грижата за двигателя, намалява нуждата от пътна помощ

    Грижата за двигателя, намалява нуждата от пътна помощ

    Ефективният и здрав двигател е основният определящ фактор за техническото състояние на нашата кола. За да се осигури безпроблемната му работа, си струва да се извършва редовна поддръжка – правилно поддържаният задвижващ блок със сигурност ще ни се отплати с висока ефективност, надеждност и по-редки позвънявания в пътна помощ. Нека да видим какво трябва да…