ГДД

Подаване на данъчна декларация – как, кога, защо

Ако до сега не ви се е налагало да подавате данъчна декларация тази статия ще ви е от изключително голяма полза. Преди да се запознаем с това, кои лица са задължени да я подадат, трябва да разясним какво е данъчна декларация.

ГДДКакто знаете според българското законодателство всяко лице, което получава доходи, дължи на държавата плосък данък от 10% и 15% за лицата, които се водят еднолични търговци. Годишната данъчна декларация се подава от граждани, които сами трябва да определят сумата на данъка, който дължат. Те се начисляват над общата стойност от доходите на лицата през изминалата година.

Например, ако вие нямата сключен трудов договор, но получавате доходи от извършването на друга дейност, трябва да заплатите 10% от общата годишна сума, която сте получили, към държавата.

Кои лица са задължени да подадат данъчна декларация

В това число влизат както физически така и юридически лица. В този параграф ще обърнем малко повече внимание на физическите лица, които получават допълнителен доход, различен от трудовото им възнаграждение.

Ако лице има сключен трудов договор, то получава месечно възнаграждание, което се облага с данък. Всеки доход, който се получава извън това възнаграждение остава необложен и следва да се декларира в края на всяка година.

В това число влизат суми получени от отдаване на помещения под наем, извършване на работа на свободна практика, заплащания след извършен физически или интелектуален труд от лице, което няма регистрирана дейност в НАП, реализирали са продажба на имот или движимо имущество.

Много е важно да отбележим, че всеки, който иска да ползва определени данъчни облекчения трябва да подаде данъчна декларация, с която да отчете размера на доходите си.

Каква е процедурата по подаване на декларацията

Много хора, на които им предстои подаване на декларацията си представят, че това е поредната тромава процедура, заради която ще чакат с часове пред някое гише. За щастие това вече не е така, защото процедурата може да се извърши напълно онлайн.

За целта трябва да извадите своя персонален унификационен номер или електронен подпис. Преди да го направете обаче трябва да сте подали заявление в НАП, че искате да използвате опцията за електронно подаване на данъчна декларация.

Ако искате да избегнете опашките по гишетата или нямате дирекция на НАП в града, в който живеете, винаги да се обърнете към Acc-ConsultCo.com за съдействие.

При подаването на документи от подобен характер е важно да изпълните процедурата в срок, за да не дължите неустойки. В случая срока за подаване на данъчна декларация е между 10 януари и април на следващата година.


Posted

in

by

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *