Логистика

Видове логистични стратегии

Най-общо, логистика е детайлна организация и качествено изпълнение на сложен процес. Целта на логистиката е да премести нещата от техния източник до точката на потребление, като същевременно отговаря на изискванията на клиентите. Тази статия ще проучи факторите, които трябва да имате предвид при разработването на логистична стратегия за вашия бизнес. Ще обсъдим и ползите от оптимизиране на вашите логистични процеси и намаляване на разходите. Ако искате да научите повече и за логистичните стратегии, прочетете нататък.

Разработване на корпоративна стратегия за логистика

В съвременния свят значението на ефективното логистично планиране не може да бъде надценено. Успешните компании имат всяка своя бизнес единица в съответствие с тяхната корпоративна стратегия. Тези компании също така създават бюджета си въз основа на логистичната си стратегия. Бюджетите трябва да включват анализ на паричния поток и финансови прогнози. Те, също така, трябва да се занимават с обслужването на клиентите и удовлетвореността им. При липса на такъв план компанията ще остане без ясна посока.

В резултат на тов,а една успешна логистична стратегия трябва да бъде ориентирана към клиента и фокусирана върху подобряване на ефективността, скоростта и удовлетвореността на потребителите. Фокусирането върху тези три фактора ще осигури по-силен франчайз, по-ниски логистични разходи и по-ниски разходи за експедиция. Стратегията трябва също така да се съсредоточи върху подобряването на производителността и оперативните постижения, за да се увеличи максимално стойността на логистиката. Логистичните стратегии не могат да останат статични и трябва да са в крак с непрекъснато променящия се технологичен пейзаж. Бизнес тенденциите се променят по-бързо от всякога и нуждите на клиентските сегменти трябва да бъдат разбрани, за да се разработи най-ефективната логистична стратегия.

Логистични съображения в една компания

Логистичната функция на компанията исторически играе стратегическа роля в бизнеса. Ролята на логистиката се простира отвъд управлението на запасите и транспорта. Тя включва всичко – от снабдяването със суровини до стандартите за обслужване на клиенти. Променящата се бизнес среда също увеличи значението на логистиката. Правителствените разпоредби, енергийните ограничения и технологичното развитие влияят върху развитието на логистичната стратегия на компанията. Целта на логистичния отдел е да оптимизира продуктовия поток, да намали разходите и да увеличи максимално ефективността.

Традиционно, бизнес логистиката се свързва с предприятия, които произвеждат големи обеми стоки или услуги. Това важи за търговските вериги. Но логистичните опасения се простират и до секторите на услугите. Например, банките трябва да поддържат запаси от пари и хартиени формуляри. Телевизионните мрежи изискват голям парк от превозни средства, за да събират новини и да ги доставят на своята публика. Голямо спортно събитие може да изисква няколко десетки превозни средства за транспортиране на медиите. Дори правителствата имат логистична програма, за да посрещнат нуждите на своите граждани.

Примери за логистични стратегии

Докато търсите начини да подобрите веригата си за доставки, можете да разгледате някои примери за логистични стратегии. Много компании намират успех в тази област, като назначават висши логистични позиции с хора, които ще преминат към общо управление. Те гледат на логистиката като на необходима стъпка към развитието на добре закръглени генерални мениджъри, които могат да наблюдават всички основни функции на една компания. Това е пример за логистична стратегия в действие. Прочетете, за да научите повече. Примерите за логистични стратегии включват:

Компаниите отговориха на нарастващите предизвикателства на логистиката чрез прилагане на различни конкурентни стратегии. Тези стратегии включват отлагане, спекулации, стандартизация, консолидация и диференциация. Някои от тези стратегии се оказаха успешни чрез провеждане на официални логистични одити и препроектиране на системи, за да предложат повече поддръжка. Те също така предприемат мерки за непрекъсната оценка на възможностите и коригиране на своите стратегии, ако е необходимо. Ако сте развиваща се компания, може да помислите за стратегия, която включва логистика.

Намаляване на разходите чрез оптимизиране на логистичните процеси

Ако сте собственик на малък бизнес, който търси начини за намаляване на разходите, намаляването на разходите чрез оптимизиране на логистичните процеси може да ви помогне да направите това. Правилните инструменти и технологии могат да ви помогнат да направите възможно най-големите спестявания, както и да намалите въздействието си върху околната среда.


Posted

in

by

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *